Zeko hop, zeko hop

Naš Dino se dobro naskakao dok su on i Luna snimili ovaj prijedlog igre i ujedno terapije senzorne integracije :-)

PRIPREMA: pik traka, kolaž papir, kantica (koš), loptice

OPIS AKTIVNOSTI: Polijepiti pik traku u obliku kocki ili krugova na podu kako bi dijete imalo okvir za sunožno skakanje. Postaviti na zid raspored sa uzimanjem boje loptice do koje skakutanjem pokupi i nosi do cilja od kuda baca u koš. Možete i vi verbalno upućivati koju boju loptice želite da uzme i baci ako mu se teško orijentirati na sve elemente u aktivnosti.

CILJ AKTIVNOSTI: Razvijati praćenje redoslijeda boja, koordinacija oko – ruka i propriocepcija. Ako dijete nije u mogućnosti sunožno skočiti, vježbajte sunožno skakanje na način da odaberete mekanije podloge (krevet/madrac) koje su super za postizanje boljeg mišićnog tonusa, proprioceptivnog i vestibularnog unosa.

Kako to izgleda možete pogledati na slijedećem linku  senzorika_vježba_ Zeko (Dino) hop