Slijedi stazu

Naši senzorni terapeuti Dino i Luna pripremili su za vas jednostavnu vježbu kroz igru s loptom.

PRIPREMA: Pik traka i pilates lopta

OPIS AKTIVNOSTI: Polijepite pik traku kao stazu u više smjerova i napravite aktivnost guranja velike lopte (ako nemate veliku, možete koristiti i manju loptu s tim da je teža) i pratite zadanu stazu.

CILJ AKTIVNOSTI: Guranjem lopte po stazi dijete dobiva proprioceptivni unos informacija, bolju praksiju, motoričko planiranje i vizualnu percepciju. Postavite mu izazov i krenite putem staze.

Kako izgleda aktivnost pogledajte u Luninom prikazu na slijedećem linku senzorika_slijedi stazu