Poligon

Naši senzorni terapeuti Luna i Dino došli su na ideju kako da napravite poligon u svom domu od različitih komada namještaja i predmeta iz kućnog okruženja. 

PRIPREMA: Stolice, tabure, bakin debeli poplun, krevet (madrac), deka, jastučići, pik traka

OPIS AKTIVNOSTI: Složite poligon od navedenih stvari u pripremi. Pik trakom obilježite smjer kretanja, vršite to u svim smjerovima te postavljajte navedene stvari kao prepreke. Stolice možete koristiti kao nešto na što će se dijete popeti ili provući ispod nje, kružiti oko nje i skočiti sa stolice u bakin stari poplun (madrac). Sljedeća prepreka mogu biti jastuci kao otočići po kojima treba hodati ili prekoračiti ili sunožno skakati te leći na pod ili krevet i zamotati ga u deku kao palačinku (rotirati se). Također tabure možete koristiti za penjanje ili ako ima kotačiće za guranje. Poligon bi trebao biti napravljen kroz barem dvije prostorije kako bi djetetu bilo zabavnije.

CILJ AKTIVNOSTI: Motoričko planiranje, vestibularni unos, propriocepcija, vizualna percepcija, praksija, percepcija i orijentacija u prostoru.