• 1
 • 2
 • 3
load more / hold SHIFT key to load all load all

Zaželi....

web zazeli 400

logotipi zazeli sve 2reda

Projekt Novim vještinama za bolju zajednicu financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

inkluzivna farma

Projekt Inkluzivna farma - temelj samostalnog života financirala  je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

logo eu za OA

Projekt Asistent pomoć i podrška financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Institucionalna podrška

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine ju predstavnici članova (u daljnjem tekstu: delegati).

U Skupštinu se predstavnici biraju po gradovima i općinama kao izbornim jedinicama.

Po izbornim jedinicama se  na svakih 20  osoba s invaliditetom, članova Udruge, bira po jedan predstavnik. 
Ukoliko u pojedinoj izbornoj jedinici ima 5 do 10 osoba s invaliditetom, članova Udruge, slaže se grupa malih izbornih jedinica u jednu skupnu te se na svakih 20 bira  jedan predstavnik za navedenu grupnu izbornu jedinicu.

Ukoliko se dogodi da više predstavnika iz jedne izborne jedinice ima jednak broj glasova prednost  ima onaj član koji ima dulji status članstva u udruzi.Član koji nije ispunio sve obveze prema udruzi ne može birati niti biti biran u tijela udruge.

Broj predstavnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici kao i broj glasova kod izbora predstavnika iz prethodnog stavka se u skladu sa odredbama ovog Statuta utvrđuje na temelju matične evidencije članstva u aktualnoj bazi podataka u Udruzi.

Predstavnike po izbornim jedinicama predlažu članovi Udruge iz pojedine izborne jedinice. Mandat predstavnika članova Udruge traje četiri godine.

Izbor članova Udruge/delegata iz pojedine izborne jedinice, na kojima će se predlagati i birati delegati Skupštine i njihovi zamjenici, organizira Upravni odbor Udruge, a odrađuje izvršna direktorica i administrativni tim Udruge.

Poslovi koje obavlja Skupština:

 • donosi Statut i izmjene i dopune Statuta, te Poslovnik o radu Skupštine,
 • bira i razrješava članova Predsjedništva i Nadzornog odbora,
 • donosi Program rada i financijski plan Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,
 • utvrđuje politiku razvoja Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva donesenih u prvom stupnju, 
 • odlučuje o prestanku rada Udruge, te u slučaju stečaja odlučuje o raspolaganju s imovinom Udruge,
 • obavlja i druge poslove značajne za rad Udruge temeljem odluka ili zakonskih odredbi,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.

 

Skupštinu UOSI SMŽ čine slijedeći delegati:

PREDSTAVNICI ZA GRAD PETRINJU I PRIPADAJUĆU JOJ OKOLICU – 5 delegata
1. MAJA HOLSINGER
2. MAJA LATINČIĆ
3. MARINA DAMJANOVIĆ
4. LJUBOMIR ORABOVIĆ
5. LJILJANA GAVRANOVIĆ

PREDSTAVNICI ZA GRAD SISAK I PRIPADAJUĆU MU OKOLICU – 6 delegata
1. ALENKA BERENDIKA
2. TIHOMIR LAVOR
3. NIVES BAČIĆ
4. SAMIRA SPOJA
5. ANA ALAPIĆ
6. IDA RADOVČIĆ

PREDSTAVNICI ZA GRAD NOVSKU I PRIPADAJUĆU MU OKOLICU –  2 delegata
1. JELENA VEBLE
2. NADA ĐILAS

PREDSTAVNIK ZA GRAD GLINU I PRIPADAJUĆU MU OKOLICU – 1 delegat
1. RADOJKO BABIĆ

PREDSTAVNICA ZA GRADOVE I OPĆINE HRVATSKA KOSTAJNICA, DVOR, DONJI KUKURUZARI, MAJUR, HRVATSKA DUBICA, KUTINA, VELIKA GORICA, POPOVAČA - 1 delegat
1. ANKA SLIJEPČEVIĆ

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.