Naš tim

O NAMA: Administrativni i stručni tim Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije izgrađen je na principima jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti, a ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenika jedna je od naših prioritetnih  odrednica. U Udruzi njegujemo i potičemo otvorenu razmjenu informacija i komunikaciju na svim razinama…sve  u želji da stvorimo radno ozračje u kojemu su prijedlozi i sugestije dobrodošli, a zaposlenici pravodobno informirani o svim temama vezanim uz udrugu i njihov posao. Time se ujedno jača osjećaj pripadnosti i vrijednost timskog rada.

PROJEKTNI I ADMINISTRATIVNI TIM UDRUGE:

SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ, prof. croatologije i sociologije
Radno mjesto u UOSI SMŽ: Izvršna direktorica.  Diplomirala je 1998. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni smjer croatologije i sociologije te stekla zvanje profesora.
Nositeljica je međunarodnog certifikata IPMA projekt menadžmenta – C razina, certifikata za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata stečenog pri Pučkom otvorenom učilištu Algebra, te certifikata iz područja javne nabave izdanom od strane Ministarstva gospodarstva. Više od 20 godina radnog iskustva stekla je na pripremi i provedbi projekata na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini. Radila na izradi Operativnog programa RH - Učinkoviti ljudski potencijali, Razvojnoj strategiji SMŽ, te pripremi raznih strateških dokumenata. Također sudjelovala i kao vanjski evaluator pri ocjenjivanju kvalitete više od 200 prijavljenih projekata za financiranje EU sredstvima.

Poziciju izvršne direktorice Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije prihvatila je u svibnju 2022. godine, a na koju je došla s radnog mjesta voditeljice odjela za provedbu projekata i javnu nabavu u privatnoj konzultantskoj tvrtki iz Zagreba gdje je koordinirala radom tima konzultanata koji je upravljao projektima iz područja infrastrukture, obrazovanja, istraživanja, upravljanja ljudskim resursima, socijalnog uključivanja depriviranih skupina, digitalizacije, jačanja konkurentnosti hrvatskih poduzetnika, energetske učinkovitosti i zelenog rasta. Održala je brojna predavanja, te je autorica nekoliko brošura te stručnih članaka iz područja provedbe EU financiranih projekata.

Posjeduje dobre analitičke vještine, vještine planiranja, evaluacije i upravljanja rizicima. Stečeno radno iskustvo i osobnu motiviranost nastoji koristiti za unaprjeđivanje cjelokupnog poslovanja Udruge.

snježana

ALEKSANDRA MILKOVIĆ, dipl.nov.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: voditeljica za odnose s javnošću, informiranje i komunikaciju s članovima i stručnom službom Udruge. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište Zagreb, smjer: novinarstvo titula: diplomirani novinar – po novoj klasifikaciji: magistrica novinarstva

U Udruzi  je zaposlena od 2013. godine, a prije je kao majka djeteta s teškoćama u razvoju, člana Udruge, pružala svoje stručno znanje kroz volonterski doprinos te je jedno vrijeme na samim početcima rada Udruge i volonterski obnašala dužnost tajnice. Udrugu je kao tajnica, a potom i izvršna direktorica Udruge vodila u razdoblju od siječnja 2013. do svibnja 2022. godine. Posjeduje  iskustvo u koordinaciji timova, dobre logističke, medijacijske i interkulturne vještine - višegodišnje iskustvo u organizaciji tribina, seminara, konferencija, PR događanja, organiziranja humanitarnih akcija i senzibilizacije građana. Organizacija i upravljanje projektnim timovima u svim projektima Udruge zadnjih pet godina. Organizacija i vođenje ureda. Posjeduje dobre analitičke vještine, motiviranost i inicijativu za nove ideje za unaprjeđivanje cjelokupnog poslovanja. Idejna je začetnica, glavni urednik i autorica svojevrsne biografije objavljene pod nazivom „Petrinjski radio – 60 godina“ u izdanju Petrinjskog radija, autorica većine brošura, edukativnih i promotivnih materijala u Udruzi osoba s invaliditetom SMŽ te suradnik i autor u nekoliko tiskanih izdanja Matice hrvatske Petrinja. Ima status hrvatskog branitelja, a volonterski obnaša funkciju predsjednice Hrvatskog saveza udruga OSIce čija je predstavnica i u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Vlade RH, a volontira i kao član Upravnog odbora Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize.

alex za web 2

PREDRAG MILUNIĆ, dipl. nastavnik
radno mjesto u UOSI SMŽ: voditelj projekta osobne asistencije u Udruzi
Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za predškolski odgoj i razrednu nastavu Petrinja, te stekao zvanje nastavnik razredne nastave.
Radno iskustvo prije dolaska u Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ stekao na poslovima socijalnog radnika u Hrvatskom Crvenom križu, te kasnije na poslovima programskog službenika i referenta za povratak i reintegraciju u UNHCR-u. Stečeno iskustvo iz proteklih godina koristi u UOSI SMŽ na poslovima voditelja  EU projekta "Asistent-pomoć i podrška" gdje kordinira aktivnosti između osobnih asistenata koji pružaju usluge osobne asistencije za osoba s invaliditetom - članove naše udruge. 

mils za priču

MIRELA MIHALJEVIĆ, dipl. učitelj razredne nastave
radno mjesto u UOSI SMŽ: voditelj programa osobne asistencije u Udruzi. Diplomirala na Filozofskom fakultetu - Pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji te stekla zvanje diplomirani učitelj.
Radno iskustvo prije dolaska u Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ stekla je na poslovima višeg savjetnika za plan i analizu u Hrvatskom centru za razminiranje te poslovima voditelja Službe za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Sisak. Mirela ima prethodno iskustvo organiziranja i provođenja socijalnih programa namijenjenih socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima koristi na poslovima vođenja osobne asistencije.

LUCIJA LATINČIĆ, univ.mag.soc.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: Voditeljica projekata
Diplomirala je sociologiju znanstvenog smjera na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2022. godine i time
stekla naziv sveučilišne magistre sociologije. Dodatne edukacije o usavršavanju znanja i vještina o EU
projektima i izradi strateških i operativnih planova završila je na Akademiji regionalnog razvoja i fondova
Europske unije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Radno iskustvo prije dolaska u Udrugu ostvarila je u Caritasu Sisačke biskupije na poslovima projektnog
asistenta i voditelja projekata i programa. Veliki interes ima prema razvijanju i usvajanju dodatnih znanja
i vještina unutar projekata i projektnog menadžmenta, ljudskih resursa te javne nabave. Također, teži ka
izradi i pisanju radova iz područja sociologije i antropologije uz naglasak na konzumerizam, migracije i
urbanizam.

Lucija Latinčić

STRUČNI TIM UDRUGE  

NATALI KLARIĆ PRANIĆ, bacc.therap.occup.
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna i neurofeedback terapeutkinja. Završila je 2011. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije te nam se odmah pridružila i uključila u tim udruge.
U udruzi je kao radna terapeutkinja zaposlena od 2011. godine, a djeca „tetu Natali“ jako vole jer je komunikativna, empatična i inovativna u osmišljavanju  sadržaja za rad s djecom te ih potiče i utječe na njihov emocionalni i tjelesni razvoj i napredovanje. Zbog najduljeg radnog staža  u Udruzi bila je odličan mentor svojim kolegicama koje su nam se pridružile kasnije. Natali je završila brojne edukacije, a jedna će joj omogućiti da i promijeni radno mjesto. Nakon osobnog izazova majčinstva  Natali će se po povratku u udrugu pridružiti timu za provođenje terapije senzorne integracije.

JASMINA ŠAKINOVIĆ, bacc.therap.occup. - Ayressensorytherapist 
Radno mjesto u UOSI SMŽ:  senzorna teraputkinja. Završila je 2013. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije, došla nam na stručno usavršavanje i ostala do danas …
Nakon odrađenog stručnog staža zadržavamo je u timu Udruge od 2014. godine kada se zbog povećanja broja upisane djece s razvojnim teškoćama ukazala potreba za otvaranjem drugog kabineta radne terapije u udruzi. Lijepo prihvaćena od djece s kojom radi svakodnevno pokazuje odgovornost za svoj rad, dobru komunikaciju, pristup djeci a u terapijskom radu koristi i stečena znanja kroz dodatne edukacije (Masgutova metoda) Od rujna 2017. druga je senzorna teraputkinja u Sobi čuda u Sisku.

VERONIKA MUŽA, bacc.therap.occup. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna i neurofeedback terapeutkinja. Završila je 2014. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije.
Radnu terapiju u Udruzi počela je provoditi krajem 2016. godine i izvrsno se snašla i prihvaćena je od strane naše dječice. Dugogodišnje volontiranje s terapijskim konjima i djecom s razvojnim teškoćama utjecalo je na njeno profesionalno opredjeljenje i sada, nakon ovo malo vremena provedenog s nama, možemo zasigurno reći da nije pogriješila.  Trenutno „pravi društvo“  našoj Luni u Sobi čuda u Sisku gdje smo uredski prostor pretvorili u drugi kabinet radne terapije kako bi djeci i roditeljima iz Siska uštedjeli vrijeme i koju kunu da na terapiju ne moraju više putovati do Petrinje.

.34342298 10204456148241465 7755521484038078464 n

MARTA KRIŽANIĆ, bacc.therap.occup. 
Radno mjesto u UOSI SMŽ: radna terapeutkinja. Završila je 2015. godine  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij radne terapije i najnovije je osvježenje našeg malog tima.
Individualni terapijski rad. (iskustvo kroz godinu dana stručnog usavršavanja –pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Goljak upravo na poslovima radne terapije)

DINO HEBLIN, bacc.physioth.- Ayressensorytherapist
Radno mjesto u UOSI SMŽ: terapija senzorne integracije
Završio je 2016.godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu stručni studij fizioterapije te uz financiranje Udruge u 2019. godini stekao međunarodnu priznatu licencu za terapeuta senzorne integracije.
Od 1. srpnja 2019. godine postaje dio stručnog tima Udruge. Njegovo radno mjesto je naša Soba čuda u Sisku. Ima dugogodišnje iskustvo u terapijskom jahanju sa djecom s razvojnim teškoćama , te je u ožujku 2018.godine položio 1 i 2 stupanj PNF (PROPRIOCEPTIVNA NEUROMIŠIĆNA FACILITACIJA) u Varaždinskim toplicama.

LUKA PRPIĆ, bacc. physhioth
Radno mjesto u UOSI SMŽ : fizioterapeut
Kao najnovijeg člana našeg malog stručnog tima, sa zadovoljstvom predstavljamo Luku Prpića koji  u Udruzi provodi fizioterapiju. Luka je 2016. godine završio srednju školu u Topuskom, smjer - fizioterapeutski tehničar, te se odlučio i dalje usavršavati i educirati na području fizioterapije pa tako 2019. godine završava preddiplomski stručni studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Svoj pripravnički staž odrađuje u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači, a po završetku staža priključuje se našem timu.
U veljači ove godine, Luka završava modul 1 i 2 Emmett tehnike te zasigurno jedva čeka kompletirati svoju edukaciju kako bi što prije mogao svoja stečena znanja i vještine provoditi s našim korisnicima. Kroz dugogodišnje bavljenje sportom, Luka je vrlo brzo razvio ljubav prema radu s djecom te moramo istaknuti kako se aktivno bavi treniranjem najmlađih uzrasta u HNK Segesta Sisak.
Mišljenja je kako se sve vježbice mogu provesti i kroz igru, pa će njegov cilj biti na osnovu djetetovih afiniteta osmisliti vježbe koje će imati najbolji terapijski učinak. Da je na dobrom putu govori činjenica da su ga djeca super prihvatila, te da zaista s veseljem dolaze u kabinet fizioterapije u Maloj kući u Petrinji.

STRUČNI TIM 2022jpg

JAČANJE OSOBNIH KAPACITETA I KAPACITETA UDRUGE KROZ EDUKACIJE

u 2020. godini

u 2019. godini

u 2018. godini

u 2017. godini 

u 2016. godini:

u 2015. godini:

u 2014. godini:

 

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

baner mogucnostiA4

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.