UOSI SMŽ objavljuje Natječaj za radnice na projektu AKTIVNE U ZAJEDNICI

NATJEČAJ - RADNICA NA PROJEKTU AKTIVNE U ZAJEDNICI
Mjesto rada: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 2.11.2022.
Natječaj vrijedi do: 11.11.2022.

Posloprimac
Razina obrazovanja:
• Osnovna škola niži razredi
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta Aktivne u zajednici, oznake KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., oznake UP.02.1.1.16.0175, te Odluke Upravnog odbora Udruge osoba s invaliditetom SMŽ o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje objavljuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radnica na projektu Aktivne u zajednici, UP.02.1.1.16.0175


Broj radnika koji se traži: 20
Mjesto rada: na području SMŽ, ovisno o mjestu stanovanja
Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Opis poslova:
• rad i aktivnosti za poboljšanje kvalitete života korisnika
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i pripremi obroka
• pomoć u kućanskim poslovima, održavanju čistoće doma i održavanju okućnice
• pomoć pri oblačenju i svlačenju te briga o higijeni
• pomoć u ostvarivanju raznih prava i izvršavanja obaveza ( plaćanje računa i sl.)
• pružanje podrške kroz razgovore i druženje
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te uključivanju u društvo
• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Uvjet za prijavu na oglas:
• nezaposlene žene upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem
Prednost pri zapošljavanju ostvaruju žene pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama, za koje je uz prijavu dostavljena i odgovarajuća dokazna dokumentacija iz koje je vidljivo da je pripadnik ranjive skupine neovisno o pozivanju na pripadnost ranjivoj skupini u samoj zamolbi.

Ciljanje skupine osobito obuhvaćaju:
žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine.

Kandidati su dužni priložiti:
• potpisanu prijavu za posao
• vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti sa uvjetima javnog natječaja, korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja
• preslik osobne iskaznice
• preslika isprave o stečenom stupnju obrazovanja
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (potvrda mora biti izdana nakon objave Oglasa)

U slučaju da kandidat pripada ranjivoj skupini, u prijavi je dužan naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajući dokaz:
– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)
– Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
– Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
– Azilantice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
– Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).
– Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Podaci o plaći
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

Obrazac prijave sa Izjavom o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u sjedištu UOSI SMŽ na adresi Jelene Babić 18, Petrinja, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na web stranici UOSI SMŽ: https://uosismz.hr/ - LINK ZA PREUZIMANJE OBRAZCA NALAZI SE OVDJE - IZJAVA O SUGLASNOSTI

Prijave na oglas podnose se u zatvorenoj koverti putem pošte ili osobno na adresu:
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Jelene Babić 18, 44250 Petrinja s naznakom
„Prijava na oglas za projekt: Aktivne u zajednici – NE OTVARAJ“

Rok za dostavu prijava je 11.11.2022. godine

Podnositelji prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete Oglasa, bit će pozvani na razgovor.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Udruga osoba s invaliditetom SMŽ zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Javni oglas objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici UOSI SMŽ
https://uosismz.hr/ i na oglasnoj ploči UOSI SMŽ.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Poslodavac:
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
Kontakt:
Pisana zamolba: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, JELENE BABIĆ 18, 44250 PETRINJA

"Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi-Program zapošljavanja žena – faza III“ za projekt pod nazivom „Aktivne u zajednici“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Projekt sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike"

lenta zaželi 2022

 

 

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

Volontiraj u udruzi

Pozivamo vas da svojim znanjem i vještinama sudjelujete u volonterskim aktivnostima za djecu i odrasle osobe s invaliditetom. Možete nam se javiti na mail ili telefon, a lako ćete nas pronaći u Maloj kući.

Tko je online?

Imamo 48 gostiju i nema članova online

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.